Aavameri

Rakkaudesta saaristoon

Vastuullisuus ja kestävä kehitys pähkinäkuoressa

"Vastuulliset aktiviteetit", "eko-" ja "kestävä kehitys" ovat nykyään hyvin yleisiä termejä. Niitä käytetään niin usein kaikenlaisten yritysten toimesta, että ne jättävät monet hämmentyneiksi siitä, mitä nämä termit todella tarkoittavat ja ehkä epäileviksi niiden arvoa kohtaan. Aavamerelle nämä hienot termit ovat yhdentekeviä - ydinasia on että teemme mitä teemme koska rakastamme merta, saaristoa ja sen asukkaita, ja haluamme toimia niin, että autamme näitä mahdollisimman hyvää tulevaisuutta kohti.

Mitä Aavameri tekee?

Aavameri on pieni yritys Suomen saaristossa joka on erikoistunut vastuullisiin merikajakkiaktiviteetteihin. Järjestämme alkeiskursseja ja opaskoulutuksia, ëri tasojen melontakoulutuksia ja -matkoja maailman merillä, ohjattuja usean päivän retkiä Suomen Saaristomerellä, maatukea ryhmille ilman opasta, merikajakkivalmennusta kaikilla tasoilla ja kajakki- ja ulkoiluvälineiden vuokrausta sekä kuljetuksia. Aavameri tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa, mukaan lukien majoitus, ruoka ja aktiviteetit.

Mitä sitoutuminen vastuulliseen toimintatapaan tarkoittaa?

Meille Aavamerellä on tärkeää säilyttää luonto, jossa asumme ja työskentelemme sekä parantaa vieraidemme ymmärrystä Itämeren ja Saaristomeren tilanteesta ja siitä, miten voimme auttaa näitä aluetia kehittymään oikeaan suuntaan. Haluamme työskennellä mahdollisimman läheisessä yhteistyössä saariston asukkaiden ja kulttuurin kanssa, tällä tavalla tuemme sekä työllisyyttä, kulttuurin ymmärrystä sekä rahan jäämistä saaristoon mikä sekin lisää saariston elinvoimaa. Tämä tarkoittaa keskittynyttä työtä:

 • Aavameri toteuttaa toimenpiteitä paikallisen ympäristön säilyttämiseksi
 • Aavameri minimoi häiriöt pesiviin tai pesimisalueilla oleviin eläimiin retkillä.
 • Aavameri järjestää vastuullisia kohtaamisia luonnon, asukkaiden ja kulttuurikohteiden kanssa saaristossa.
 • Aavameri käyttää ja kehittää jatkuvasti turvallisuuskäytäntöjä varmistaakseen osallistujien hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun.
 • Aavameri priorisoi paikallisia palveluita ja tuotteita talouden tukemiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • Aavameri tarjoaa aktiviteetteja pienissä ryhmissä luonnonalueiden vaikutusten minimoimiseksi.
 • Aavameri kouluttaa henkilökuntaansa kestävistä käytännöistä ja opastaa asiakkaita vastuulliseen käyttäytymiseen ja ympäristönsuojeluun.
 • Aavameri hyödyntää kestäviä kuljetusvaihtoehtoja ja biopolttoaineita aina kun mahdollista.
 • Aavameri parantaa ja päivittää kestävyys- ja ympäristömenetelmiään jatkuvasti.
 • Aavameri tekee yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa, mukaan lukien majoitus-, ravitsemus- ja aktiviteettijärjestäjät, jotka jakavat sitoutumisensa ympäristönsuojeluun.
 • Aavameri omistautuu tukemaan luonnonsuojelua yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin ja Maailman luonnonsäätiön Itämeren suojeluohjelmien kautta.
 • Aavameri tekee yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaakseen heidän hyvinvointinsa otetaan huomioon kaikissa toiminnoissa.
 • Aavameri edistää kulttuurista tietoisuutta ja arvostusta vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden kanssa ja jakamalla tietoa saariston kulttuurista retkillä.
 • Aavameri käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa tunnistaakseen kehityskohteita ja innovaatioita kestävän kehityksen käytännöissä.

Miksi valita vastuullista aktiviteettijärjestäjää?

Valitsemalla kestävän yrityksen, voit omalta osaltasi edistää ympäristönsuojelua ja kestävää matkailua. Valintasi tukee paikallisen ympäristön säilyttämistä ja asukkaiden hyvinvointia, luoden näin eettisen ja vastuullisen matkakokemuksen saaristossa. Vastuullisen yrityksen valitseminen varmistaa, että vierailijoiden määrää valvotaan tarkasti ja luonnonvaroja hoidetaan huolellisesti, mikä parantaa matkasi laatua ja vaikutusta ympäristöön. Olipa syysi valita kestävä vaihtoehto eettisten arvojen tai saariston upeuden vuoksi, voit olla osa positiivista muutosta ja nauttia samalla unohtumattomasta kokemuksesta saaristossa.

Sertifikaatit ja kumppanuudet

Aavameri on vastullisuudestaan kansainvälisesti ja kotimaassa palkittu, PAN Parks -sertifioitu ja Sustainable Travel Finland (STF) merkkiä saavuttanut yritys. STF-merkki voidaan myöntää niille yrityksille ja kohteille, jotka ovat käyneet läpi koko kestävän matkailun Suomen ohjelman ja täyttäneet kriteerit. PAN Parks -symboli symboloi kunnioitettua ja luotettavaa brändiä luonnonsuojelun hallinnassa ja kestävässä kehityksessä. Se on brändi korkealaatuisille matkailupalveluille ja poikkeukselliselle luonnolle, tasapainossa yhteisöjen kehitystarpeiden ja erämaan suojelun kanssa. PAN Parks -sertifioinnin kautta Aavameren kestävyysohjelma ja työmenetelmät on varmennettu ja todettu vastaavan kestävän matkailun periaatteita. Aavamerta on valittu EUn Baltic Sea Tourism Forumin äänestyksessä Itämeren maiden vastuullisimmaksi elämystarjoajaksi sekä saanu kunniamaininnan tuotteistaan. Myös Visit Finland on myöntänyt Aavameren tuotteille palkintoja, mm Visit Finland Authenitc Product-pääpalkinto.

Olemme myös Suomalainen Laatutonni -sertifikaatin haltija, joka perustuu kansainvälisiin laatupalkintojen kriteereihin, ja olemme Arkipelagin kansallispuiston kumppani.

Aavameri tukee Baltic Sea Action Groupin (BSAG) tukee vuosittain heidän ja Maailman luonnonsäätiön Itämeren suojeluhankkeita.

Kaikki kumppanimme ovat pieniä paikallisia yrityksiä, joilla on hyvin vähäinen vaikutus ympäristöön, ja monet niistä ovat paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti sertifioituja ympäristömerkeillä.